Χαρακτηρισμός των διδασκομένων μαθημάτων (σε ομάδες), κλάδοι μαθημάτων και τρόπος εξέτασης των μαθημάτων στα Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ

Υπουργική Απόφαση 107268/Δ2/3-7-2019 (ΦΕΚ 2881 Β, 5-7-2019) η οποία αποτελεί τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης 71388/Δ2/08-05-2019 (ΦΕΚ 1674 Β, 14-5-2019). Με την πρώτη ΥΑ αντικαθιστούνται τα άρθρα 1, 2 και 5, της δεύτερης ΥΑ τα οποία αφορούν τον χαρακτηρισμό των διδασκομένων μαθημάτων (σε ομάδες), τους κλάδους των μαθημάτων και τέλος τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων στα Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ.

Στο πρώτο από τα παρακάτω αρχεία είναι σημειωμένα τα τμήματα που αναφέρονται στα Μαθηματικά.

Λήψη αρχείου: Υπουργική Απόφαση 107268/Δ2/3-7-2019 (ΦΕΚ 2881 Β, 5-7-2019)

Λήψη αρχείου: Υπουργική Απόφαση 71388/Δ2/08-05-2019 (ΦΕΚ 1674 Β, 14-5-2019)

Σχολιάστε