2η Διόρθωση στο Φάκελο μαθητή/τριας για τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ της Β΄ τάξης ΓΕΛ

Στη σελίδα 13 του Φακέλου μαθητή/τριας για τη Στατιστική της Β΄ Λυκείου, εμφανίζεται παράδειγμα χρονογράμματος με τίτλο «Ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα την περίοδο 2014-2017» το οποίο αναπαριστά στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η αντικατάσταση του εν λόγω χρονογράμματος με το γράφημα που υπάρχει στο σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ.

Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που διδάσκουν τα Μαθηματικά να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Λήψη αρχείων: