Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) και του Εκπαιδευτικού Λογισμικού GeoGebra στη Διδασκαλία των Μαθηματικών»

Το 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) ΠΕ03 σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, υλοποιούν Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) και του Εκπαιδευτικού Λογισμικού GeoGebra στη Διδασκαλία των Μαθηματικών».

Το είκοσι τεσσάρων ωρών (24) επιμορφωτικό πρόγραμμα, θα υλοποιηθεί μέσω του μεικτού μοντέλου μάθησης, το οποίο περιλαμβάνει διά ζώσης συναντήσεις, σύγχρονες εξ αποστάσεως συναντήσεις και ασύγχρονες δραστηριότητες ή εργασίες. Συγκεκριμένα η διάρθρωση του επιμορφωτικού προγράμματος περιλαμβάνει εβδομαδιαίες θεματικές ενότητες οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Λήψη αρχείου: Πρόσκληση Παρακολούθησης Επιμορφωτικού Προγράμματος

Σχολιάστε