Τα ωρολόγια προγράμματα των μαθημάτων του Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου & Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες καθορίζονται τα ωρολόγια προγράμματα των μαθημάτων του Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου & Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ, που θα ισχύσουν από το Σχολικό Έτος 2020-2021.

Ειδικότερα για τα Μαθηματικά:

στο Ημερήσιο και Εσπερινό Γυμνάσιο η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη (4 διδακτικές ώρες σε κάθε τάξη),

ενώ στο Ημερήσιο ΓΕΛ έχουμε αύξηση κατά μία διδακτική ώρα στα Μαθηματικά της Ομάδας Προσανατολισμού της Β΄ τάξης (γίνεται 3 από 2 διδακτικές ώρες), προστίθενται δύο διδακτικές ώρες στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) και μείωση κατά μία διδακτική ώρα στα Μαθηματικά των Ομάδων Προσανατολισμού της Γ΄τάξης (γίνεται 6 από 7 ώρες). Στο Εσπερινό ΓΕΛ έχουμε αντίστοιχες, με το Ημερήσιο ΓΕΛ, αλλαγές όπως η αύξηση κατά μία διδακτική ώρα στα Μαθηματικά της Ομάδας Προσανατολισμού της Β΄ τάξης (γίνεται 3 από 2 διδακτικές ώρες) και προστίθεται μία διδακτική ώρα στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών).

Λήψη αρχείων: 

2020-06-12, ΦΕΚ 2265 Β, ΥΑ Αριθμ. 72323/Δ2 και 72322/Δ2 (Γυμνάσιο) και 

2020-06-15, ΦΕΚ 2338 Β, ΥΑ Αριθμ. 74181/Δ2 και 74182/Δ2 (ΓΕΛ)

Σχολιάστε