Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2020-2021

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 125735/Δ2/2020-09-21 (ΦΕΚ 4178 Β, 28-09-2020) με θέμα «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το έτος σχολικό έτος 2020 – 2021», που αφορά τα μαθήματα της Α’ τάξης ΓΕΛ, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 9 του Νόμου 4692/2020 «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας», παράγραφος 1.

Η παραπάνω απόφαση τροποποιήθηκε από την Διόρθωση Σφάλματος στην υπό στοιχεία 125735/Δ2/21.9.2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο (Β’ 4178) και αφορά την αρίθμηση των ενοτήτων στο δεύτερο κεφάλαιο της Άλγεβρας Α’ ΓΕΛ.

Λήψη αρχείων:

Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης και άλλα θέματα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Γενικού Λυκείου