Έναρξη του Επιμορφωτικού Προγράμματος «Διδακτικά Εργαλεία στην Διά Ζώσης και Εξ Αποστάσεως Μαθηματική Εκπαίδευση»

Το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κεντρικής  Μακεδονίας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) ΠΕ03 στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς στην διά ζώσης και εξ αποστάσεως μαθηματική εκπαίδευση, θα υλοποιήσουν το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα «Διδακτικά Εργαλεία στην Διά Ζώσης και Εξ Αποστάσεως Μαθηματική Εκπαίδευση».

Η λίστα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών έχει αποσταλεί στους ίδιους και στις σχολικές τους μονάδες, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του 4ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας (αριθμ. πρωτ. 414/23-11-2020). Συμμετέχουν συνολικά πενήντα έξι (56) εκπαιδευτικοί, τους οποίους ευχαριστώ για τη διάθεσή τους, παρά τον φόρτο εργασίας, να συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν για το Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του επιμορφωτικού Προγράμματος.

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Διδακτικά Εργαλεία στην Διά Ζώσης και Εξ Αποστάσεως Μαθηματική Εκπαίδευση»

Το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κεντρικής  Μακεδονίας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) ΠΕ03 στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς στην διά ζώσης και εξ αποστάσεως μαθηματική εκπαίδευση, διοργανώνουν Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα «Διδακτικά Εργαλεία στην Διά Ζώσης και Εξ Αποστάσεως Μαθηματική Εκπαίδευση». Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 και στους εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων που διδάσκουν Μαθηματικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς.

Περισσότερα

Αποτελέσματα και Ευχαριστήριο της Επιμορφωτικής Ημερίδας με θέμα «Διδακτική Μεθοδολογία των Μαθηματικών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση»

Το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κεντρικής  Μακεδονίας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) ΠΕ03-Μαθηματικών στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διοργάνωσαν Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «Διδακτική Μεθοδολογία των Μαθηματικών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», την Τέταρτη 11 Νοεμβρίου 2020, στις 17:30-22:30. Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03 και ΠΕ86 των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς.

Θέλω να ευχαριστήσω ολόψυχα τους παρακάτω εισηγητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, καθώς και τον κ. Χρήστο Μάλλιαρη, ΠΕ03, Επιμορφωτή Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου, για την αποφασιστική τους συμβολή στην επιτυχία της Ημερίδας.

 1. Χαιρετισμοί του ΣΕΕ ΠΕ03 και του Αναπληρωτή Οργανωτικού Συντονιστή του 4ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Χαράλαμπου Σαρηβασιλείου, ΣΕΕ ΠΕ11
 2. Χαριτίδου Ολυμπία, ΠΕ03, Υποδιευθύντρια 2ου Γυμνασίου Κιλκίς. «Η χρήση της ψηφιακής γραφίδας στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση των Μαθηματικών»
 3. Αρβανιτίδης Συμεών, ΠΕ03, Γυμνάσιο Κοίμησης Σερρών. «Μοντελοποίηση ρεαλιστικών καταστάσεων: H τροχιά που διαγράφει η σφαίρα ενός εκκρεμούς»
 4. Καζάκης Χρήστος, ΠΕ03, ΓΕΛ Σιδηροκάστρου Σερρών. «Όρια συναρτήσεων με το Geogebra» & «Δημιουργία Ασκήσεων στο eclass»
 5. Τζίντζιος Στέργιος, ΠΕ86, ΓΕΛ & Γυμνάσιο Νέου Σκοπού Σερρών. «Η χρήση του λογισμικού OpenBoard στη διδασκαλία της Γεωμετρίας»
 6. Δομουχτσή Ευαγγελία, ΠΕ03, 5ο ΓΕΛ Σερρών. «Ιδιότητες παραλληλογράμμου με την αξιοποίηση της χελωνόσφαιρας και εννοιολογικών χαρτών»
 7. Μητακίδου Αικατερίνη, ΠΕ03, 1ο ΓΕΛ Κιλκίς. «Κανονικά Πολύγωνα στη Γεωμετρία της Β τάξης ΓΕΛ με χρήση του eclass και του Geogebra»
 8. Μαυροφρύδης Βασίλης, ΠΕ03, ΓΕΛ Σιδηροκάστρου και Κατίδης Γιώργος, ΠΕ03, 2ο ΓΕΛ Κιλκίς. «Ομάδα Δημιουργίας Εκπαιδευτικού Υλικού στα Μαθηματικά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 9. Πετρίδης Παντελής, ΠΕ03, Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών και Καραβασίλης Γεώργιος, ΣΕΕ ΠΕ03, 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας. «Λογισμικό για την Στατιστική Γυμνασίου και Λυκείου (Geogebra & JASP)»
 10. Ξαρχάκου Νικολέττα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03, ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου. Παρέμβαση-τοποθέτηση για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στα Μαθηματικά.
 11. Αναστάσιος Ευαγγελόπουλος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03, 2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας. Παρέμβαση-τοποθέτηση για την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στα Μαθηματικά.
 12. Στρογγυλό Τραπέζι: Συζήτηση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων για τα τρέχοντα θέματα της Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Προτάσεις αξιοποίησης και διαμοιρασμού του Εκπαιδευτικού Υλικού.

Επίσης, παραθέτω μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε για περαιτέρω μελέτη και ενδεχόμενη αξιοποίηση:

 1. Ανοικτό μάθημα στο eclass με τίτλο “Η συνάρτηση της παραβολής για την Γ’ Γυμνασίου και επέκταση για την Α΄Λυκείου” (Σίμος Αρβανιτίδης)
 2. Χρήσιμες εντολές Geogebra (Σίμος Αρβανιτίδης)
 3. Αρχείο Geogebra για τη διδασκαλία του ορίου συναρτήσεων. Υπάρχουν δύο συναρτήσεις στα Γραφικά και στα Γραφικά 2 (Χρήστος Καζάκης)
 4. Επικαιροποιημένες οδηγίες για το CamScanner (Χρήστος Καζάκης)
 5. Παρουσίαση της εισήγησης του Βασίλη Μαυροφρύδη
 6. Σημείωμα του Βασίλη Μαυροφρύδη για το LaTeX
 7. Ψηφιακό δόμημα για την διαλογή παρατηρήσεων (Παντελής Πετρίδης)
 8. Ψηφιακό δόμημα για την διαλογή παρατηρήσεων με κλάσεις (Παντελής Πετρίδης)

Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «Διδακτική Μεθοδολογία των Μαθηματικών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση»

Το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κεντρικής  Μακεδονίας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) ΠΕ03-Μαθηματικών στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση που καλούνται να υλοποιήσουν, στις περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας τμημάτων ή ολόκληρων σχολικών μονάδων, διοργανώνουν Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «Διδακτική Μεθοδολογία των Μαθηματικών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», την Τέταρτη 11 Νοεμβρίου στις 17:30-20:00. Η ημερίδα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 και στους εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων που διδάσκουν Μαθηματικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς. Θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της Webex και συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθεί η εικονική τάξη του ΣΕΕ ΠΕ03, που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://minedu-secondary.webex.com/meet/gkaravasilis

Αντικείμενο της Ημερίδας αποτελεί η Διδακτική Μεθοδολογία των Μαθηματικών με την αξιοποίηση της Ψηφιακής Τεχνολογίας στο πεδίο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Η κεντρική ιδέα είναι η υλοποίηση μικροδιδασκαλιών στα Μαθηματικά μέσω της πλατφόρμας webex meetings. Οι εισηγητές θα παρουσιάσουν ένα θέμα που δίδαξαν κατά την περυσινή περίοδο με μεθόδους σύγχρονης ή/και ασύγχρονης διδασκαλίας ή προτίθενται να διδάξουν ή κάποια άλλη διδακτική παρέμβαση την οποία έχουν δημιουργήσει σε περιβάλλον σύγχρονης ή/και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, π.χ. στο πλαίσιο της επιμόρφωσης Β επιπέδου, και θα το μεταφέρουν σε όλους μας, παρουσιάζοντας το εκπαιδευτικό υλικό, το προτεινόμενο λογισμικό, την ροή μαθησιακών δραστηριοτήτων, τις ιδιαιτερότητες χειρισμού της πλατφόρμας webex, κλπ. Στόχος της ημερίδας αποτελεί η παρουσίαση των διαθέσιμων εργαλείων και των δυνατοτήτων που παρέχει η Ψηφιακή Τεχνολογία στην Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία των Μαθηματικών, ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί όποτε χρειαστεί να την υποστηρίξουμε.

Περισσότερα

Καθορισμός των “Γραπτώς Εξεταζομένων” μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών, κατά το Σχολικό Έτος 2020-2021

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 4786 και ημερομηνία δημοσίευσης 30 Οκτωβρίου 2020 (ΦΕΚ 4786/τ.Β ́/30-10-2020) της υπό στοιχεία Φ4/145532/ΓΔ4/26-10-2020 Απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα:
«Καθορισμός των “Γραπτώς Εξεταζομένων” μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)».
Με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, όπως προβλέπει το άρθρο 9 του ν.4692/2020 (Α ́ 111), καθορίζονται στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για το σχολικό έτος 2020-2021:

 • τα «Γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α ́ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και
 • η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος αξιολόγησης των ανωτέρω «Γραπτώς εξεταζόμενων» μαθημάτων κατά τις προαγωγικές εξετάσεις της Α ́ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

Λήψη αρχείου: Η απόφαση του ΥΠΑΙΘ με αριθμό πρωτοκόλλου Φ4/145532/ΓΔ4/26-10-2020 (ΦΕΚ 4786 Β ́/30-10-2020)