Καθορισμός των “Γραπτώς Εξεταζομένων” μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών, κατά το Σχολικό Έτος 2020-2021

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 4786 και ημερομηνία δημοσίευσης 30 Οκτωβρίου 2020 (ΦΕΚ 4786/τ.Β ́/30-10-2020) της υπό στοιχεία Φ4/145532/ΓΔ4/26-10-2020 Απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα:
«Καθορισμός των “Γραπτώς Εξεταζομένων” μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)».
Με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, όπως προβλέπει το άρθρο 9 του ν.4692/2020 (Α ́ 111), καθορίζονται στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για το σχολικό έτος 2020-2021:

  • τα «Γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α ́ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και
  • η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος αξιολόγησης των ανωτέρω «Γραπτώς εξεταζόμενων» μαθημάτων κατά τις προαγωγικές εξετάσεις της Α ́ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

Λήψη αρχείου: Η απόφαση του ΥΠΑΙΘ με αριθμό πρωτοκόλλου Φ4/145532/ΓΔ4/26-10-2020 (ΦΕΚ 4786 Β ́/30-10-2020)

Σχολιάστε