Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για μαθητές/τριες Δ.Ε. της χώρας σχολικού έτους 2020-2021

Το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε για το σχολικό έτος 2020-2021 την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα», τα οποία οργανώνονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και απευθύνονται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας (Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναφέρεται αναλυτικά στην εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, με αριθμό πρωτοκόλλου Φ16/173056/Δ2/21-12-2020 και θέμα «Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας – σχ. έτ. 2020-2021».

Σχολιάστε