Εισήγηση του Βασίλη Μαυροφρύδη, ΠΕ03, με θέμα «Η Μεταβολή στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Γ ΓΕΛ»

Με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την αναβάθμιση της διδασκαλίας των Μαθηματικών, το 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και ο ΣΕΕ ΠΕ03 Γιώργος Καραβασίλης διοργάνωσαν την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021, στις 11:45

Εισήγηση με θέμα «Η Μεταβολή στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Γ ΓΕΛ», με τον Βασίλη Μαυροφρύδη, ΠΕ03, ΓΕΛ Σιδηροκάστρου.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Μαυροφρύδη για την πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση αλλά και για το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο διατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο.

«Η Μεταβολή στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Γ ΓΕΛ»