Εκπαιδευτικό Υλικό από την Επιμορφωτική Συνάντηση νεοδιορισθέντων (μονίμων και αναπληρωτών) εκπαιδευτικών ΠΕ03, στις 8 Σεπτεμβρίου 2021

Το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κεντρικής Μακεδονίας και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς υλοποίησαν επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους νεοδιορισθέντες (μονίμους και αναπληρωτές) εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων των Δ.Δ.Ε. Σερρών και Κιλκίς σε διαδικτυακές επιμορφωτικές-ενημερωτικές συναντήσεις για θέματα Διοικητικής, Παιδαγωγικής και Διδακτικής λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας.

Ειδικότερα, την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021, το θέμα «Βασικές αρχές (γενικής και ειδικής διδακτικής) αναφορικά με τη διδασκαλία και αξιολόγηση των μαθητών/τριών» αφορούσε τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03. Η σχετική παρουσίαση του ΣΕΕ ΠΕ03 του 4ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, Γιώργου Καραβασίλη, μπορεί να μεταφορτωθεί από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Παρουσίαση με θέμα «Βασικές αρχές γενικής και ειδικής διδακτικής των Μαθηματικών»