Ενδεικτική Διδακτική Πρόταση με Αξιοποίηση των Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων και των Οδηγιών του ΥΠΑΙΘ για το Γυμνάσιο

Το 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03 υλοποίησαν ενημερωτικές συναντήσεις, με θέμα «Προγραμματισμός της Διδακτέας Ύλης και Οδηγίες Διδασκαλίας του μαθήματος των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο», για τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων που διδάσκουν Μαθηματικά στο Γυμνάσιο, στις ΔΔΕ Σερρών και Κιλκίς, ως εξής:

  • την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 12:30-13:45, για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Μαθηματικά στα Γυμνάσια (Ημερήσια και Εσπερινά) της ΔΔΕ Σερρών.

  • την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 12:30-13:45, για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Μαθηματικά στα Γυμνάσια (Ημερήσια και Εσπερινά) της ΔΔΕ Κιλκίς.

Ακολουθεί τα αρχείο με την εισήγηση του ΣΕΕ ΠΕ03 που παρουσιάστηκε στις παραπάνω συναντήσεις:

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022