Εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στη Γ Τάξη των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥΛ, σχολικού έτους 2023-2024

Ανακοινώθηκε ο «Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Γ’ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2023-2024.

Σχετικό αρχείο:

Σχολιάστε