Οδηγίες Διδασκαλίας & Εξεταστέα Ύλη Μαθηματικών όλων των Τάξεων στα ΓΕΛ, σχολικού έτους 2023-2024

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΥΠΑΙΘΑ ανακοίνωσε την εξεταστέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων των Μαθηματικών όλων των τάξεων του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024.

Σχετικά αρχεία:

Επίσης, υπενθυμίζεται η παρακάτω τροποποίηση της υπό στοιχεία 102474/Δ2/20-08-2021 υπουργικής απόφασης «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, …, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων …». Στα Μαθηματικά αναφέρεται στις σελίδες 8-9.

Σχετικό αρχείο: ΦΕΚ 4678 Β, 5 Σεπτεμβρίου 2022

Σχολιάστε