Συμμετοχή στο 38ο Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Στις 24, 25 και 26 Νοεμβρίου 2023, διεξήχθη στην Πανεπιστημιούπολη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Σέρρες, το 38ο Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Παραθέτω βιντεοσκοποημένα αποσπάσματα από τη συμμετοχή μου στο συνέδριο. Συγκεκριμένα:

  • τη Συνεδρία «Η ΕΜΕ συναντά και συζητά τους Συμβούλους Εκπαίδευσης Μαθηματικών»
  • το 2° Στρογγυλό Τραπέζι «Αλληλεπιδράσεις των Μαθηματικών με τις Επιστήμες και Συμπεριληπτική Μαθηματική Εκπαίδευση: Ο ρόλος των Προγραμμάτων Σπουδών, των βιβλίων και του Εκπαιδευτικού Υλικού»