Ενημέρωση και Υλοποίηση των οδηγιών του ΥΠΑΙΘΑ ως προς τη λειτουργία των θεσμών της Ενταξιακής Εκπαίδευσης

afisa_entaxiaki_18-01-2024

Το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) Σερρών και οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Σερρών, διοργάνωσαν επιμορφωτική δράση με θέμα «Ενημέρωση και Υλοποίηση των οδηγιών του ΥΠΑΙΘΑ ως προς τη λειτουργία των θεσμών της Ενταξιακής Εκπαίδευσης», την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024, ώρα 12:00 -14:00, στο Αμφιθέατρο του 1ου ΓΕ.Λ. Σερρών με το εξής πρόγραμμα:

Μέρος Α΄

  1. Δημήτριος Σωτηριάδης, Διευθυντής ΔΕ Σερρών: «Βασικές επισημάνσεις και διαπιστώσεις από την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ Οδηγίες – κατευθύνσεις για τη λειτουργία των θεσμών ενταξιακής εκπαίδευσης»
  2. Φωτεινή Μακράκη, Προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ Σερρών: «Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των θεσμών της Ενταξιακής Εκπαίδευσης»
  3. Γεώργιος Καραβασίλης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Μαθηματικών: «Μοντέλα συνδιδασκαλίας στην τάξη»
  4. Άννα Παναγιώτου, Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: «Ο ρόλος του εκπαιδευτικού της Ειδικής Αγωγής (Παράλληλης Στήριξης και Τμήματος Ένταξης) στη διαδικασία της ένταξης: Συνεργασία Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης»

Μέρος Β΄

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής του ΚΕΔΑΣΥ Σερρών:

Εργαστήριο ανά ειδικότητα με θέμα «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Μάθηση – Ενσωμάτωση πρακτικών και παρεμβάσεων στο πλαίσιο της διδασκαλίας και συνδιδασκαλίας: παραδείγματα διαφοροποιημένων μαθησιακών δραστηριοτήτων»

Σχολιάστε