Λειτουργία και Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικών Μονάδων 2023-2024

Η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, αναγνωρίζοντας την ουσιαστική συμβολή των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου Διδασκόντων και του/της Διευθυντή/ντριας στην εκπαιδευτική διαδικασία και επιθυμώντας να συμβάλουν στην εύρυθμη και παιδαγωγικά αποτελεσματική λειτουργία των Σχολικών Μονάδων, έχουν εκπονήσει τα παρακάτω έγγραφα: