Διαρκής Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δειγματικές Διδασκαλίες στα Μαθηματικά

Με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την αναβάθμιση της διδασκαλίας των Μαθηματικών, το 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) ΠΕ03 διοργανώνουν σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών & Κιλκίςδειγματικές διδασκαλίες σύμφωνα με την Υ.Α. 158733/ΓΔ4 (ΦΕΚ 4299 Β’/27-09-2018), άρθρο 3, παράγραφος 3(ια). Καλούνται λοιπόν όσοι συνάδελφοι το επιθυμούν να οργανώσουν σε συνεργασία με τον ΣΕΕ ΠΕ03 μια δίωρη διδασκαλία «…αποφασίζοντας από κοινού για το περιεχόμενο του μαθήματος, τη μεθοδολογία, τα μέσα, τις στρατηγικές και την αποτίμηση της μαθησιακής διαδικασίας». Μετά το πέρας της διδασκαλίας θα ακολουθήσει συζήτηση και αναστοχασμός της προηγηθείσας διδακτικής παρέμβασης.

Στις διδασκαλίες είναι επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί το εργαστήριο πληροφορικής ή μια αίθουσα με υπολογιστές για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Επιπλέον, θα κληθούν και όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να τις παρακολουθήσουν, διατηρώντας βεβαίως τον αριθμό των παρακολουθούντων σε επίπεδα που δεν διαταράσσει την ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία. Στην επιλογή των διδασκαλιών θα ληφθεί υπόψη και η γεωγραφική τοποθεσία των σχολείων με στόχο να είναι ευκολότερη η πρόσβαση όλων των συναδέλφων και όχι μόνο αυτών που υπηρετούν στις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενοτήτων.

Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί το επιθυμούν να επικοινωνήσουν είτε τηλεφωνικά είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση gkaravasilis@sch.gr του ΣΕΕ για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την οργάνωση της διδασκαλίας.

Αρχείο: Πλήρες έγγραφο πρόσκλησης

Ενημερωτική-Επιμορφωτική Συνάντηση ΠΕ03 των ΕΠΑΛ (Σέρρες)

Το 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03 διοργανώνουν, την ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση, με θέμα: «Προγραμματισμός διδασκαλίας της διδακτέας ύλης των Μαθηματικών στα Επαγγελματικά Λύκεια & Επιμόρφωση στην Αξιοποίηση των Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων στην Εκπαιδευτική Πρακτική», για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 των Επαγγελματικών Λυκείων (Ημερήσια και Εσπερινό) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σερρών, την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 έως και 14:00, στο 2ο ΕΠΑΛ Σερρών.

Τα θέματα της συνάντησης αφορούν τα εξής:

  • Προγραμματισμός διδασκαλίας της διδακτέας ύλης των Μαθηματικών στα Επαγγελματικά Λύκεια
  • Προγραμματισμός δειγματικών διδασκαλιών στα ΕΠΑΛ της ΔΔΕ Σερρών
  • Επιμόρφωση σχετικά με την αξιοποίηση των διαδραστικών σχολικών βιβλίων (http://ebooks.edu.gr). Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί σε εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρίς να προϋποθέτει κάποιες προαπαιτούμενες γνώσεις για την παρακολούθησή της.

Λήψη αρχείου: Πρόσκληση

Ενημερωτική-Επιμορφωτική Συνάντηση ΠΕ03 των ΓΕΛ Κιλκίς

Το 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03 διοργανώνουν, την ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση, με θέμα: «Προγραμματισμός διδασκαλίας της εξεταστέας ύλης της Γ΄ τάξης και Επιμόρφωση στη Στατιστική της Β΄ τάξης του Λυκείου», για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 των ΓΕΛ (Ημερήσια και Εσπερινό) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κιλκίς, την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 έως και 13:00, στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς.

Τα θέματα της συνάντησης αφορούν τα εξής:

  • Προγραμματισμός διδασκαλίας της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Προσανατολισμού της Γ’ τάξης με βάση τα νέα ωρολόγια προγράμματα
  • Ενημέρωση για το νέο κεφάλαιο της Στατιστικής στην διδακτέα ύλη της Β΄ τάξης
  • Επιμόρφωση σχετικά με τη δημιουργία γραφημάτων με το λογισμικό GeoGebra και κυρίως θηκογραμμάτων (boxplots), τα οποία εισάγονται για πρώτη φορά στη διδακτέα ύλη.

Λήψη αρχείου: Πρόσκληση

Ευχαριστήρια επιστολή στους συντελεστές υλοποίησης του Ψηφιακού Αποθετηρίου Μαθηματικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με στόχο τη συγκέντρωση και αξιοποίηση διδακτικού υλικού για τα Μαθηματικά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει δημιουργηθεί για το Γυμνάσιο, το ΓΕΛ & το ΕΠΑΛ, Ψηφιακό Αποθετήριο μέσω της υπηρεσίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη).

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στις ομάδες εργασίας είναι:

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Σχολείο 2018-2019 ΔΔΕ
Αλεξανδρίδου Άννα ΠΕ03 Εσπερινό Γυμνάσιο Κιλκίς Κιλκίς
Αρβανιτίδης Συμεών ΠΕ03 Γυμνάσιο Κοίμησης Σερρών
Βίτσιου Μαρία ΠΕ03 ΓΕΛ Νέας Ζίχνης Σερρών
Γλατσάκη Κρίστα ΠΕ03 Γυμνάσιο Σκουτάρεως Σερρών
Διαμαντίδου Σοφία ΠΕ03 1ο ΓΕΛ Κιλκίς Κιλκίς
Καζάκης Χρήστος ΠΕ03 ΓΕΛ Σιδηροκάστρου Σερρών
Λαμπρόπουλος Βασίλης ΠΕ03 ΕΠΑΛ Ροδόπολης Σερρών
Μαδεμτζόγλου Ιωάννης ΠΕ03 1ο Γυμνάσιο Σερρών Σερρών
Μαυροφρύδης Βασίλης ΠΕ03 ΓΕΛ Σιδηροκάστρου Σερρών
Σαββατιανού Μαρία ΠΕ03 & ΠΕ86 Γυμνάσιο Σκουτάρεως Σερρών

Θέλω λοιπόν να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους παραπάνω συναδέλφους για τον ζήλο και την εθελοντική προσφορά τους και ευελπιστώ ότι το υλικό που αναρτήθηκε θα βοηθήσει όλους τους συναδέλφους που διδάσκουν Μαθηματικά. Επιπλέον ευχαριστώ και τους συναδέλφους που έστειλαν πρωτογενές εκπαιδευτικό υλικό, μέρος το οποίου είναι προς επεξεργασία για μελλοντική ανάρτηση.

Λήψη αρχείου: Πλήρες έγγραφο

Ενημερωτική-Επιμορφωτική Συνάντηση ΠΕ03 των ΓΕΛ Σερρών

Το 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03 διοργανώνουν, την ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση, με θέμα: «Προγραμματισμός διδασκαλίας της εξεταστέας ύλης της Γ΄ τάξης και Επιμόρφωση στη Στατιστική της Β΄ τάξης του Λυκείου», για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 των ΓΕΛ (Ημερήσια και Εσπερινό) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σερρών, την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 έως και 13:00, στο 2ο ΕΠΑΛ Σερρών.

Τα θέματα της συνάντησης αφορούν τα εξής:

  • Προγραμματισμός διδασκαλίας της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Προσανατολισμού της Γ’ τάξης με βάση τα νέα ωρολόγια προγράμματα
  • Ενημέρωση για το νέο κεφάλαιο της Στατιστικής στην διδακτέα ύλη της Β΄ τάξης
  • Επιμόρφωση σχετικά με τη δημιουργία γραφημάτων με το λογισμικό GeoGebra και κυρίως θηκογραμμάτων (boxplots), τα οποία εισάγονται για πρώτη φορά στη διδακτέα ύλη.

Λήψη αρχείου: Πρόσκληση