Πρόσκληση νεοδιορισθέντων (μονίμων και αναπληρωτών) εκπαιδευτικών των ΔΔΕ Σερρών και Κιλκίς σε επιμορφωτικές-ενημερωτικές συναντήσεις

Το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κεντρικής Μακεδονίας και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών & Κιλκίς προσκαλούν τους νεοδιορισθέντες (μονίμους και αναπληρωτές) εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων των Δ.Δ.Ε. Σερρών και Κιλκίς σε διαδικτυακές επιμορφωτικές-ενημερωτικές συναντήσεις για θέματα Διοικητικής, Παιδαγωγικής και Διδακτικής λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας.

Επισημαίνεται ότι στην επιμόρφωση συμπεριλαμβάνεται ενότητα με θέμα τις «Βασικές αρχές (γενικής και ειδικής διδακτικής) αναφορικά με την διδασκαλία και αξιολόγηση των μαθητών/τριών» στα Μαθηματικά.

Οι επιμορφωτικές-ενημερωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται στις παρακάτω προσκλήσεις:

Πρόσκληση 4ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας & ΔΔΕ Σερρών

Πρόσκληση 4ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας & ΔΔΕ Κιλκίς

Επιμορφωτική συνάντηση «Διδακτική Διαχείριση Μαθηματικών Δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

Την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021, στις 18:30, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, επιμορφωτική συνάντηση με εισηγητή τον κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο, επίκουρο καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στην  επιμορφωτική συνάντηση με τίτλο «Διδακτική Διαχείριση Μαθηματικών Δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» συμμετείχαν περισσότεροι από 110 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο κ. Παπαδόπουλος, με την διπλή ιδιότητα του δασκάλου και του μαθηματικού, παρουσίασε συγκεκριμένες μαθηματικές δραστηριότητες οι οποίες υλοποιήθηκαν σε τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και μπορούν να επεκταθούν και στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και οι ΣΕΕ ΠΕ70 Χρήστος Πράμας & ΠΕ03 Γιώργος Καραβασίλης αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν τον κ. Παπαδόπουλο για την εξαιρετική εισήγηση που αποτελεί σημαντική συνεισφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αποτελεί επίσης μία πολύ ενδιαφέρουσα και άκρως απαραίτητη σύνδεση των δύο βαθμίδων  στον τομέα των Μαθηματικών.

Παρακάτω παρατίθενται η παρουσίαση του κ. Παπαδόπουλου σε αρχείο pdf καθώς και η βιντεοσκοπημένη εισήγηση για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

Παρουσίαση του καθηγητή Ι. Παπαδόπουλου

Πρόσκληση σε Επιμορφωτική Συνάντηση για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών

Με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την αναβάθμιση της διδασκαλίας των Μαθηματικών, το 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Χρήστος Πράμας ΠΕ70 και Γεώργιος Καραβασίλης ΠΕ03, διοργανώνουν επιμορφωτική συνάντηση με εισηγητή τον κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο, επίκουρο καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η επιμορφωτική συνάντηση έχει τίτλο «Διδακτική Διαχείριση Μαθηματικών Δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» και απευθύνεται κυρίως στους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου και στους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 που διδάσκουν στο Γυμνάσιο και στα μαθήματα μαθηματικών γενικής παιδείας του Λυκείου. Ο κ. Παπαδόπουλος, με την διπλή ιδιότητα του δασκάλου και του μαθηματικού, θα μας παρουσιάσει συγκεκριμένες μαθηματικές δραστηριότητες που συμβάλουν στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης, οι οποίες έχουν υλοποιηθεί στο πεδίο της σχολικής τάξης.

Η επιμορφωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021, στις 18:30, μέσω της εικονικής τάξης του ΣΕΕ ΠΕ03,

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gkaravasilis

Έγγραφο του 4ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας με την σχετική πρόσκληση

Ταχύρρυθμο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Διδακτικά Εργαλεία στην Διά Ζώσης και Εξ Αποστάσεως Μαθηματική Εκπαίδευση»

Το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κεντρικής  Μακεδονίας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) ΠΕ03 στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς στην διά ζώσης και εξ αποστάσεως μαθηματική εκπαίδευση, διοργανώνουν Ταχύρρυθμο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα «Διδακτικά Εργαλεία στην Διά Ζώσης και Εξ Αποστάσεως Μαθηματική Εκπαίδευση». Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 και στους εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων που διδάσκουν Μαθηματικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς.

Περισσότερα

Έναρξη του Επιμορφωτικού Προγράμματος «Διδακτικά Εργαλεία στην Διά Ζώσης και Εξ Αποστάσεως Μαθηματική Εκπαίδευση»

Το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κεντρικής  Μακεδονίας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) ΠΕ03 στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς στην διά ζώσης και εξ αποστάσεως μαθηματική εκπαίδευση, θα υλοποιήσουν το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα «Διδακτικά Εργαλεία στην Διά Ζώσης και Εξ Αποστάσεως Μαθηματική Εκπαίδευση».

Η λίστα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών έχει αποσταλεί στους ίδιους και στις σχολικές τους μονάδες, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του 4ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας (αριθμ. πρωτ. 414/23-11-2020). Συμμετέχουν συνολικά πενήντα έξι (56) εκπαιδευτικοί, τους οποίους ευχαριστώ για τη διάθεσή τους, παρά τον φόρτο εργασίας, να συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν για το Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του επιμορφωτικού Προγράμματος.

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Διδακτικά Εργαλεία στην Διά Ζώσης και Εξ Αποστάσεως Μαθηματική Εκπαίδευση»

Το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κεντρικής  Μακεδονίας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) ΠΕ03 στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς στην διά ζώσης και εξ αποστάσεως μαθηματική εκπαίδευση, διοργανώνουν Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα «Διδακτικά Εργαλεία στην Διά Ζώσης και Εξ Αποστάσεως Μαθηματική Εκπαίδευση». Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 και στους εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων που διδάσκουν Μαθηματικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς.

Περισσότερα

Αποτελέσματα και Ευχαριστήριο της Επιμορφωτικής Ημερίδας με θέμα «Διδακτική Μεθοδολογία των Μαθηματικών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση»

Το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κεντρικής  Μακεδονίας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) ΠΕ03-Μαθηματικών στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διοργάνωσαν Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «Διδακτική Μεθοδολογία των Μαθηματικών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», την Τέταρτη 11 Νοεμβρίου 2020, στις 17:30-22:30. Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03 και ΠΕ86 των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς.

Θέλω να ευχαριστήσω ολόψυχα τους παρακάτω εισηγητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, καθώς και τον κ. Χρήστο Μάλλιαρη, ΠΕ03, Επιμορφωτή Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου, για την αποφασιστική τους συμβολή στην επιτυχία της Ημερίδας.

 1. Χαιρετισμοί του ΣΕΕ ΠΕ03 και του Αναπληρωτή Οργανωτικού Συντονιστή του 4ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Χαράλαμπου Σαρηβασιλείου, ΣΕΕ ΠΕ11
 2. Χαριτίδου Ολυμπία, ΠΕ03, Υποδιευθύντρια 2ου Γυμνασίου Κιλκίς. «Η χρήση της ψηφιακής γραφίδας στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση των Μαθηματικών»
 3. Αρβανιτίδης Συμεών, ΠΕ03, Γυμνάσιο Κοίμησης Σερρών. «Μοντελοποίηση ρεαλιστικών καταστάσεων: H τροχιά που διαγράφει η σφαίρα ενός εκκρεμούς»
 4. Καζάκης Χρήστος, ΠΕ03, ΓΕΛ Σιδηροκάστρου Σερρών. «Όρια συναρτήσεων με το Geogebra» & «Δημιουργία Ασκήσεων στο eclass»
 5. Τζίντζιος Στέργιος, ΠΕ86, ΓΕΛ & Γυμνάσιο Νέου Σκοπού Σερρών. «Η χρήση του λογισμικού OpenBoard στη διδασκαλία της Γεωμετρίας»
 6. Δομουχτσή Ευαγγελία, ΠΕ03, 5ο ΓΕΛ Σερρών. «Ιδιότητες παραλληλογράμμου με την αξιοποίηση της χελωνόσφαιρας και εννοιολογικών χαρτών»
 7. Μητακίδου Αικατερίνη, ΠΕ03, 1ο ΓΕΛ Κιλκίς. «Κανονικά Πολύγωνα στη Γεωμετρία της Β τάξης ΓΕΛ με χρήση του eclass και του Geogebra»
 8. Μαυροφρύδης Βασίλης, ΠΕ03, ΓΕΛ Σιδηροκάστρου και Κατίδης Γιώργος, ΠΕ03, 2ο ΓΕΛ Κιλκίς. «Ομάδα Δημιουργίας Εκπαιδευτικού Υλικού στα Μαθηματικά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 9. Πετρίδης Παντελής, ΠΕ03, Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών και Καραβασίλης Γεώργιος, ΣΕΕ ΠΕ03, 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας. «Λογισμικό για την Στατιστική Γυμνασίου και Λυκείου (Geogebra & JASP)»
 10. Ξαρχάκου Νικολέττα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03, ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου. Παρέμβαση-τοποθέτηση για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στα Μαθηματικά.
 11. Αναστάσιος Ευαγγελόπουλος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03, 2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας. Παρέμβαση-τοποθέτηση για την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στα Μαθηματικά.
 12. Στρογγυλό Τραπέζι: Συζήτηση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων για τα τρέχοντα θέματα της Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Προτάσεις αξιοποίησης και διαμοιρασμού του Εκπαιδευτικού Υλικού.

Επίσης, παραθέτω μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε για περαιτέρω μελέτη και ενδεχόμενη αξιοποίηση:

 1. Ανοικτό μάθημα στο eclass με τίτλο “Η συνάρτηση της παραβολής για την Γ’ Γυμνασίου και επέκταση για την Α΄Λυκείου” (Σίμος Αρβανιτίδης)
 2. Χρήσιμες εντολές Geogebra (Σίμος Αρβανιτίδης)
 3. Αρχείο Geogebra για τη διδασκαλία του ορίου συναρτήσεων. Υπάρχουν δύο συναρτήσεις στα Γραφικά και στα Γραφικά 2 (Χρήστος Καζάκης)
 4. Επικαιροποιημένες οδηγίες για το CamScanner (Χρήστος Καζάκης)
 5. Παρουσίαση της εισήγησης του Βασίλη Μαυροφρύδη
 6. Σημείωμα του Βασίλη Μαυροφρύδη για το LaTeX
 7. Ψηφιακό δόμημα για την διαλογή παρατηρήσεων (Παντελής Πετρίδης)
 8. Ψηφιακό δόμημα για την διαλογή παρατηρήσεων με κλάσεις (Παντελής Πετρίδης)

Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «Διδακτική Μεθοδολογία των Μαθηματικών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση»

Το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κεντρικής  Μακεδονίας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) ΠΕ03-Μαθηματικών στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση που καλούνται να υλοποιήσουν, στις περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας τμημάτων ή ολόκληρων σχολικών μονάδων, διοργανώνουν Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «Διδακτική Μεθοδολογία των Μαθηματικών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», την Τέταρτη 11 Νοεμβρίου στις 17:30-20:00. Η ημερίδα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 και στους εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων που διδάσκουν Μαθηματικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς. Θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της Webex και συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθεί η εικονική τάξη του ΣΕΕ ΠΕ03, που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://minedu-secondary.webex.com/meet/gkaravasilis

Αντικείμενο της Ημερίδας αποτελεί η Διδακτική Μεθοδολογία των Μαθηματικών με την αξιοποίηση της Ψηφιακής Τεχνολογίας στο πεδίο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Η κεντρική ιδέα είναι η υλοποίηση μικροδιδασκαλιών στα Μαθηματικά μέσω της πλατφόρμας webex meetings. Οι εισηγητές θα παρουσιάσουν ένα θέμα που δίδαξαν κατά την περυσινή περίοδο με μεθόδους σύγχρονης ή/και ασύγχρονης διδασκαλίας ή προτίθενται να διδάξουν ή κάποια άλλη διδακτική παρέμβαση την οποία έχουν δημιουργήσει σε περιβάλλον σύγχρονης ή/και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, π.χ. στο πλαίσιο της επιμόρφωσης Β επιπέδου, και θα το μεταφέρουν σε όλους μας, παρουσιάζοντας το εκπαιδευτικό υλικό, το προτεινόμενο λογισμικό, την ροή μαθησιακών δραστηριοτήτων, τις ιδιαιτερότητες χειρισμού της πλατφόρμας webex, κλπ. Στόχος της ημερίδας αποτελεί η παρουσίαση των διαθέσιμων εργαλείων και των δυνατοτήτων που παρέχει η Ψηφιακή Τεχνολογία στην Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία των Μαθηματικών, ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί όποτε χρειαστεί να την υποστηρίξουμε.

Περισσότερα

Διαδικτυακά σεμινάρια (Webinars) από το 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας για την εξ αποστάσεως διδασκαλία

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τις Σέρρες, με οργανωμένες ενημερωτικές συναντήσεις μέσω τηλεδιασκέψεων με τους εκπαιδευτικούς των ΔΔΕ Σερρών και Κιλκίς, στηρίζουμε παιδαγωγικά και επιστημονικά το νέο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας.

Επιπλέον, με στόχο την ενίσχυση των εκπαιδευτικών όλων των σχολικών βαθμίδων στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και επικοινωνίας, το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, υλοποίησε την περίοδο 1-8 Απριλίου 2020, σειρά επιμορφωτικών διαδικτυακών σεμιναρίων σύγχρονης επικοινωνίας (Webinars) με θέμα τη χρήση και αξιοποίηση της πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και επικοινωνίας Cisco Webex Meetings που υποστηρίζεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και των εφαρμογών ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης eclass και e-me του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. 

Τα διαδικτυακά σεμινάρια διεξήχθησαν μέσω ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, ενώ ταυτόχρονα μεταδόθηκαν και αποθηκεύτηκαν στο κανάλι YouTube του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

https://www.youtube.com/channel/UCcrZjjdakcFBCU7mWDmmGhA

Ευχαριστούμε όλους τους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν τα σεμινάρια και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους!

Προγράμματα Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ επιπέδου Β2

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνω ότι έχουν ανακοινωθεί οι προθεσμίες αιτήσεων για συμμετοχή στα Προγράμματα Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ επιπέδου Β2, οι οποίες είναι:

 • 14 έως 21 Ιανουαρίου 2020 στις 10.00 π.μ. (Α’ φάση υποβολής αιτήσεων και κατανομής των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης με διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης),
 • 23 έως 27 Ιανουαρίου 2020 στις 10.00 π.μ. (δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων Α’ Φάσης και Β’ Φάση υποβολής και επικαιροποίησης αιτήσεων από εκπαιδευτικούς που δεν κληρώθηκαν σε προγράμματα που υλοποιούνται ή νέους ενδιαφερομένους, με σκοπό τη συμπλήρωση προγραμμάτων που δεν έλαβαν τον απαιτούμενο αριθμό αιτήσεων για να υλοποιηθούν και την εν γένει συμπλήρωση κενών θέσεων, με σειρά χρονικής προτεραιότητας).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://e-pimorfosi.cti.gr/anakoinoseis/paradosiako-montelo/430-requests-a-phase-20200113

Σας ενημερώνω επίσης ότι ο ΣΕΕ ΠΕ03 Γιώργος Καραβασίλης θα είναι επιμορφωτής μαζί με τον κ. Γιάννη Ζάντζο, στο πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί από το ΚΣΕ MASTER AE – KIATO, με κωδικό 5740-6. Το πρόγραμμα ακολουθεί το μοντέλο μάθησης ΙΙb, στο οποίο γίνονται μόνο σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες.

Ας έχουμε όλοι μια καλή επιμορφωτική περίοδο!