Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΥΠΑΙΘΑ διαβίβασε τις οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών στα Ημερήσια και Εσπερινά Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2023-2024.

Λήψη αρχείων:

Οδηγίες Διδασκαλίας & Εξεταστέα Ύλη Μαθηματικών όλων των Τάξεων στα ΓΕΛ, σχολικού έτους 2023-2024

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΥΠΑΙΘΑ ανακοίνωσε την εξεταστέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων των Μαθηματικών όλων των τάξεων του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024.

Σχετικά αρχεία:

Επίσης, υπενθυμίζεται η παρακάτω τροποποίηση της υπό στοιχεία 102474/Δ2/20-08-2021 υπουργικής απόφασης «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, …, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων …». Στα Μαθηματικά αναφέρεται στις σελίδες 8-9.

Σχετικό αρχείο: ΦΕΚ 4678 Β, 5 Σεπτεμβρίου 2022

Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικών Εξετάσεων και Πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024 στα ΕΠΑΛ & Διδακτέα – Εξεταστέα Ύλη όλων των Μαθημάτων Γενικής Παιδείας & Οικονομικών Μαθηματικών και Στατιστικής (Β΄ Λυκείου) στα ΕΠΑΛ

Ανακοινώθηκε η Διδακτέα-Εξεταστέα Ύλη για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, σχολικού έτους 2023-2024, καθώς και το Πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024.

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΥΠΑΙΘΑ διαβίβασε τις Οδηγίες και τη Διδακτέα Ύλη για τη διδασκαλία των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., για το σχολικό έτος 2023-2024.

Επίσης, ανακοινώθηκαν οι Οδηγίες και η Διδακτέα Ύλη για τη διδασκαλία του μαθήματος «Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Σχετικά αρχεία:

Εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στη Γ Τάξη των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥΛ, σχολικού έτους 2023-2024

Ανακοινώθηκε ο «Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Γ’ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2023-2024.

Σχετικό αρχείο:

Οδηγίες και Διδακτέα Ύλη για τη διδασκαλία των Μαθηματικών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 2022-2023

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΥΠΑΙΘ διαβίβασε τις Οδηγίες και τη Διδακτέα Ύλη για τη διδασκαλία των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., για το σχολικό έτος 2022-2023.

Λήψη αρχείου: ΥΑ Φ3/119492/Δ4/29-09-2022

Επίσης, ανακοινώθηκαν οι Οδηγίες και η Διδακτέα Ύλη για τη διδασκαλία του μαθήματος «Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ, για το σχολικό έτος 2022-2023.

Λήψη αρχείου: ΥΑ Φ3/ 109198 /Δ4/08-09-2022

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών του Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕΛ, σχολικού έτους 2022-2023

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2022-2023

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΥΠΑΙΘ διαβίβασε τις οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών στα Ημερήσια και Εσπερινά Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2022-2023.

Λήψη αρχείων:

Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικών Εξετάσεων και Εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στα ΕΠΑΛ και ΕΝΕΕΓΥΛ σχολικού έτους 2022-2023

Ανακοινώθηκε η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, σχολικού έτους 2022-2023.

Επίσης, ανακοινώθηκε η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α΄και Β’ τάξης (Ημερησίου και Εσπερινού) Επαγγελματικού Λυκείου και της Α΄τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥΛ, που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2022-2023, μέσω της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.

Σχετικό αρχείο:

Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικών Εξετάσεων και Εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στα ΓΕΛ, σχολικού έτους 2022-2023

Ανακοινώθηκε η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, σχολικού έτους 2022-2023.

Επίσης, ανακοινώθηκε η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης (Ημερησίου και Εσπερινού) Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2022-2023, μέσω της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.

Σχετικά αρχεία:

Επίσης, δημοσιεύθηκε τροποποίηση της υπό στοιχεία 102474/Δ2/20-08-2021 υπουργικής απόφασης «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, …, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων …». Στα Μαθηματικά αναφέρεται στις σελίδες 8-9.

Σχετικό αρχείο: ΦΕΚ 4678 Β, 5 Σεπτεμβρίου 2022

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για την Εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στην Άλγεβρα του Λυκείου: 4η Συνάντηση

Στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος, με θέμα: «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στην Άλγεβρα του Λυκείου: Κατευθύνσεις και Εφαρμογή», για τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων που διδάσκουν Μαθηματικά στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2022, στις 18:00, η τέταρτη συνάντηση με θέμα «Πολυώνυμα -Πολυωνυμικές Εξισώσεις».

Στη συνάντηση η κ. Δομουχτσή Ευαγγελία, εκπαιδευτικός ΠΕ03, του 5ου ΓΕΛ Σερρών, παρουσίασε κάποια ενδεικτικά θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ), με στόχο να αναδειχθούν οι νέες διδακτικές προσεγγίσεις που μπορούμε να ενσωματώσουμε στην διδακτική μας πράξη ώστε να αναβαθμίσουμε την παρεχόμενη μαθηματική εκπαίδευση. 

Σχετικά αρχεία: