Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για την Εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στην Άλγεβρα του Λυκείου: 3η Συνάντηση

Στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος, με θέμα: «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στην Άλγεβρα του Λυκείου: Κατευθύνσεις και Εφαρμογή», για τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων που διδάσκουν Μαθηματικά στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022, στις 18:00, η τρίτη συνάντηση με θέμα «Συναρτήσεις -Κανονικότητες».

Στη συνάντηση οι κ. Γαζέπη Αναστασία, Κατίδης Γεώργιος και Μπερεδήμας Χρήστος, εκπαιδευτικοί ΠΕ03, του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Κιλκίς, παρουσίασαν κάποια ενδεικτικά θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ), με στόχο να αναδειχθούν οι νέες διδακτικές προσεγγίσεις που μπορούμε να ενσωματώσουμε στην διδακτική μας πράξη ώστε να αναβαθμίσουμε την παρεχόμενη μαθηματική εκπαίδευση. 

Σχετικά αρχεία:

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για την Εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στην Άλγεβρα του Λυκείου: 2η Συνάντηση

Στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος, με θέμα: «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στην Άλγεβρα του Λυκείου: Κατευθύνσεις και Εφαρμογή», για τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων που διδάσκουν Μαθηματικά στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022, στις 18:00, η δεύτερη συνάντηση με θέμα τις Αλγεβρικές σχέσεις (εξισώσεις, ανισώσεις, συστήματα εξισώσεων).

Στη συνάντηση οι κ. Χρήστος Καζάκης και Βασίλης Μαυροφρύδης, εκπαιδευτικοί ΠΕ03, του Παλλατίδειου ΓΕΛ Σιδηροκάστρου, παρουσίασαν κάποια ενδεικτικά θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ), με στόχο να αναδειχθούν οι νέες διδακτικές προσεγγίσεις που μπορούμε να ενσωματώσουμε στην διδακτική μας πράξη ώστε να αναβαθμίσουμε την παρεχόμενη μαθηματική εκπαίδευση. 

Στη συνάντηση συμμετείχε ο κ. Κωσταντίνος Στουραΐτης, Σύμβουλος Α΄ ΠΕ03 του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), ο οποίος έκανε σημαντικές παρεμβάσεις αναφορικά με τα θέματα που παρουσιάστηκαν και μας μετέφερε την δική του οπτική ως μαθηματικός με πλούσια εμπειρία στη σχολική τάξη αλλά και από τη θεσμική του θέση στο ΙΕΠ. 

Σχετικά αρχεία:

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για την Εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στην Άλγεβρα του Λυκείου: 1η Συνάντηση

Στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος, με θέμα: «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στην Άλγεβρα του Λυκείου: Κατευθύνσεις και Εφαρμογή», για τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων που διδάσκουν Μαθηματικά στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022, στις 18:00, η πρώτη συνάντηση με θέμα τις Απόλυτες τιμές και τα ριζικά των πραγματικών αριθμών.

Στη συνάντηση ο κ. Διονύσης Δημόπουλος, εκπαιδευτικός ΠΕ03, του 4ου ΓΕΛ Σερρών, παρουσίασε κάποια ενδεικτικά θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ), με στόχο να αναδειχθούν οι νέες διδακτικές προσεγγίσεις που μπορούμε να ενσωματώσουμε στην διδακτική μας πράξη ώστε να αναβαθμίσουμε την παρεχόμενη μαθηματική εκπαίδευση. 

Στη συνάντηση συμμετείχε ο κ. Κωσταντίνος Στουραΐτης, Σύμβουλος Α΄ ΠΕ03 του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), ο οποίος έκανε σημαντικές παρεμβάσεις αναφορικά με τα θέματα που παρουσιάστηκαν και μας μετέφερε την δική του οπτική ως μαθηματικός με πλούσια εμπειρία στη σχολική τάξη αλλά και από τη θεσμική του θέση στο ΙΕΠ. 

Σχετικό αρχείο: Η παρουσίαση των θεμάτων της ΤΘΔΔ

Νέα Προγράμματα Σπουδών στα Μαθηματικά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Νοέμβριο του 2021 ανακοινώθηκαν τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Μαθηματικά, τα οποία πρόκειται να εφαρμοστούν από το σχολικό έτος 2023-2024. Κατά την παρούσα χρονική περίοδο (Δεκέμβριος 2021 – Φεβρουάριος 2022) υλοποιείται η σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία της χώρας και θα ακολουθήσει η Πιλοτική Εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών.

Η ανάρτηση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών έγινε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

http://iep.edu.gr/el/nea-programmata-spoudon-arxiki-selida

στην οποία περιγράφονται επιπλέον οι βασικές αρχές και οι κατευθύνσεις τους.

Ακολουθούν τα αρχεία των νέων Προγραμμάτων Σπουδών:

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Άλγεβρας (Μαθηματικά) της Γ’ τάξης των ΕΠΑΛ και της Δ’ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥΛ για το σχολικό έτος 2021-2022

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΥΠΑΙΘ διαβίβασε τις οδηγίες για τη διδασκαλία της Άλγεβρας του μαθήματος Μαθηματικά της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. για το σχολικό έτος 2021-2022.

Λήψη αρχείου: ΥΑ Φ3/145286/ΓΔ4/12-11-2021

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

Το ΥΠΑΙΘ ανακοίνωσε τα «Γραπτώς Εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-2022, βάσει του άρθρου 9 του Νόμου 4692/2020 (Α’ 111).

Σχετικό αρχείο: ΦΕΚ 5197 Β΄, 10-11-2021

Ενδεικτική Διδακτική Πρόταση με Αξιοποίηση των Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων και των Οδηγιών του ΥΠΑΙΘ για το Γυμνάσιο

Το 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03 υλοποίησαν ενημερωτικές συναντήσεις, με θέμα «Προγραμματισμός της Διδακτέας Ύλης και Οδηγίες Διδασκαλίας του μαθήματος των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο», για τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων που διδάσκουν Μαθηματικά στο Γυμνάσιο, στις ΔΔΕ Σερρών και Κιλκίς, ως εξής:

  • την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 12:30-13:45, για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Μαθηματικά στα Γυμνάσια (Ημερήσια και Εσπερινά) της ΔΔΕ Σερρών.

  • την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 12:30-13:45, για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Μαθηματικά στα Γυμνάσια (Ημερήσια και Εσπερινά) της ΔΔΕ Κιλκίς.

Ακολουθεί τα αρχείο με την εισήγηση του ΣΕΕ ΠΕ03 που παρουσιάστηκε στις παραπάνω συναντήσεις:

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

Το ΥΠΑΙΘ ανακοίνωσε τα «Γραπτώς Εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-2022, βάσει του άρθρου 9 του Νόμου 4692/2020 (Α’ 111).

Σχετικό αρχείο: ΦΕΚ 4380 Β΄, 22-09-2021

Εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στα ΓΕΛ

Ανακοινώθηκαν τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και η αντίστοιχη εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που θα εξεταστούν μέσω της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στις προαγωγικές εξετάσεις των ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2021-22.

Σχετικά αρχεία: