Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για μαθητές/τριες Δ.Ε. της χώρας σχολικού έτους 2020-2021

Το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε για το σχολικό έτος 2020-2021 την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα», τα οποία οργανώνονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και απευθύνονται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας (Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναφέρεται αναλυτικά στην εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, με αριθμό πρωτοκόλλου Φ16/173056/Δ2/21-12-2020 και θέμα «Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας – σχ. έτ. 2020-2021».

Γραφήματα Στατιστικής για την εξέλιξη του κορονοϊού, με τη βοήθεια της γλώσσας στατιστικού προγραμματισμού R

Πέρα από το γνωστό site του Johns Hopkins University (JHU), για την εξέλιξη του κορονοϊού στον πλανήτη

ορισμένα πολύ καλά γραφήματα Στατιστικής για την εξέλιξη του κορονοϊού, με τη βοήθεια της γλώσσας στατιστικού προγραμματισμού R, είναι τα εξής:

  • Χρονολογική εξέλιξη της νόσου σε όλο τον κόσμο:

https://chschoenenberger.shinyapps.io/covid19_dashboard/

  • Προσομοίωση της καμπύλης των ασθενών με βάση την κοινωνική αποστασιοποίηση:

https://tinu.shinyapps.io/Flatten_the_Curve/

  • Πενθήμερη πρόβλεψη των νοσούντων, ανά χώρα:

http://modestya.securized.net/covid19prediction/