Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης και άλλα θέματα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Γενικού Λυκείου

Νομοθετικό Πλαίσιο για τα Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης

Το Νομοθετικό Πλαίσιο που διέπει την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων διαμορφώνεται κατά το Σχολικό Έτος 2020-2021, από τα παρακάτω νομοθετήματα, υπουργικές αποφάσεις και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου:

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και ΓΕΛ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου & ΓΕΛ, που θα ισχύσουν από το Σχολικό Έτος 2020-2021.

Λήψη αρχείου: 2020-07-04, ΦΕΚ 2737 Β, ΥΑ Αριθμ. 85980/Δ2

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) σχολικού έτους 2019-2020

Το έγγραφο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ12/140293/Δ4/10-09-2019) επισημαίνει το πλαίσιο λειτουργίας και προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου στα ΕΠΑΛ. Επισημαίνω ορισμένες πολύ σημαντικές ενότητες, που αφορούν:

  • το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων, το οποίο βέβαια αναφέρεται συγκεντρωτικά και στο πρόσφατο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ για τη Διδακτέα Ύλη των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των ΕΠΑΛ (Φ3/134083/Δ4/30-08-2019), στις σελίδες 2-3.
  • την αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 117 – 159 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄, 07-05-2019), κυρίως στις σελίδες 100-102 (2032-2034), στις οποίες έχει γίνει υπογράμμιση.
  • τον καθορισμό των «γραπτώς εξεταζόμενων» και «μη εξεταζόμενων» μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ., ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ., καθώς και θέματα που αφορούν την οργάνωση των προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ., που καθορίζονται με την υπ΄ αριθμ. Φ4/72379/Δ4/09-05-2019 (ΦΕΚ 1675 Β΄, 14-05-2019) Υ.Α.. Ειδικά για τα Μαθηματικά, έχουν υπογραμμιστεί τα σημεία ενδιαφέροντος για τον τρόπο εξέτασης (άρθρο 3) και τα Παραρτήματα Ι (σελ. 18) & ΙΙ (σελ. 37) τα οποία αναφέρονται στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα μαθηματικών στο ΕΠΑΛ.  

Χαρακτηρισμός των διδασκομένων μαθημάτων (σε ομάδες), κλάδοι μαθημάτων και τρόπος εξέτασης των μαθημάτων στα Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ

Υπουργική Απόφαση 107268/Δ2/3-7-2019 (ΦΕΚ 2881 Β, 5-7-2019) η οποία αποτελεί τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης 71388/Δ2/08-05-2019 (ΦΕΚ 1674 Β, 14-5-2019). Με την πρώτη ΥΑ αντικαθιστούνται τα άρθρα 1, 2 και 5, της δεύτερης ΥΑ τα οποία αφορούν τον χαρακτηρισμό των διδασκομένων μαθημάτων (σε ομάδες), τους κλάδους των μαθημάτων και τέλος τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων στα Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ.

Στο πρώτο από τα παρακάτω αρχεία είναι σημειωμένα τα τμήματα που αναφέρονται στα Μαθηματικά.

Λήψη αρχείου: Υπουργική Απόφαση 107268/Δ2/3-7-2019 (ΦΕΚ 2881 Β, 5-7-2019)

Λήψη αρχείου: Υπουργική Απόφαση 71388/Δ2/08-05-2019 (ΦΕΚ 1674 Β, 14-5-2019)