Τα ωρολόγια προγράμματα των μαθημάτων του Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου & Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες καθορίζονται τα ωρολόγια προγράμματα των μαθημάτων του Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου & Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ, που θα ισχύσουν από το Σχολικό Έτος 2020-2021.

Ειδικότερα για τα Μαθηματικά:

στο Ημερήσιο και Εσπερινό Γυμνάσιο η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη (4 διδακτικές ώρες σε κάθε τάξη),

ενώ στο Ημερήσιο ΓΕΛ έχουμε αύξηση κατά μία διδακτική ώρα στα Μαθηματικά της Ομάδας Προσανατολισμού της Β΄ τάξης (γίνεται 3 από 2 διδακτικές ώρες), προστίθενται δύο διδακτικές ώρες στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) και μείωση κατά μία διδακτική ώρα στα Μαθηματικά των Ομάδων Προσανατολισμού της Γ΄τάξης (γίνεται 6 από 7 ώρες). Στο Εσπερινό ΓΕΛ έχουμε αντίστοιχες, με το Ημερήσιο ΓΕΛ, αλλαγές όπως η αύξηση κατά μία διδακτική ώρα στα Μαθηματικά της Ομάδας Προσανατολισμού της Β΄ τάξης (γίνεται 3 από 2 διδακτικές ώρες) και προστίθεται μία διδακτική ώρα στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών).

Λήψη αρχείων: 

2020-06-12, ΦΕΚ 2265 Β, ΥΑ Αριθμ. 72323/Δ2 και 72322/Δ2 (Γυμνάσιο) και 

2020-06-15, ΦΕΚ 2338 Β, ΥΑ Αριθμ. 74181/Δ2 και 74182/Δ2 (ΓΕΛ)

Ωρολόγιο πρόγραμμα, Διδακτέα ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας στα Ημερήσια & Εσπερινά ΕΠΑΛ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (4ετούς) Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2019-2020

Λήψη αρχείου: 2019-08-30, Φ3/134083/Δ4 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Ωρολόγια Προγράμματα των Ημερήσιων & Εσπερινών ΓΕΛ 2019-2020

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθορίζεται με την Υπουργική Απόφαση 139454/Δ2/24-8-2019 (ΦΕΚ 3807 Β, 4-9-2018) για τις τάξεις Α και Β Ημερησίων ΓΕΛ και τις Υπουργικές Αποφάσεις 77568/Δ2/16-5-2019 & 77577/Δ2/16-5-2019 (ΦΕΚ 1790 Β, 21-5-2019) για τη Γ τάξη των Ημερησίων ΓΕΛ & για όλες τις τάξεις του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, αντίστοιχα.

Λήψη αρχείου: Υπουργική Απόφαση 139454/Δ2/24-8-2019 (ΦΕΚ 3807 Β, 4-9-2018, μόνο οι 4 πρώτες σελίδες)

Λήψη αρχείου: Υπουργικές Αποφάσεις 77568/Δ2/16-5-2019 & 77577/Δ2/16-5-2019 (ΦΕΚ 1790 Β, 21-5-2019)