Εκπαιδευτικό Υλικό

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Με στόχο την συγκέντρωση και αξιοποίηση διδακτικού υλικού για τα Μαθηματικά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει δημιουργηθεί για το Γυμνάσιο, τo ΓΕΛ & το ΕΠΑΛ, Ψηφιακό Αποθετήριο μέσω της υπηρεσίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) http://eclass.sch.gr. Συγκεκριμένα, με την εθελοντική και αξιέπαινη συνεισφορά συναδέλφων εκπαιδευτικών ΠΕ03, έχουν δημιουργηθεί και συνεχώς εμπλουτίζονται τα εξής ηλεκτρονικά μαθήματα:

http://eclass.sch.gr/courses/PDE12101/ (Γυμνάσιο)

http://eclass.sch.gr/courses/PDE12106/ (ΓΕΛ)

http://eclass.sch.gr/courses/PDE12107/ (ΕΠΑΛ)

Η πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή είναι περιορισμένη και γίνεται μόνο από τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Σερρών & Κιλκίς, με τους κωδικούς του ΠΣΔ. Η είσοδος θα σας επιτραπεί κατόπιν αίτησης που μπορείτε να κάνετε μέσω μιας συνήθους διαδικασίας που περιγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο “Οδηγίες σύνδεσης με το eclass” αλλά και στη διεύθυνση http://eclass.sch.gr/info/manual.php.

 

ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ03 των ΔΔΕ ΣΕΡΡΩΝ & ΚΙΛΚΙΣ