Επιμόρφωση

Στην σελίδα αυτή αναρτάται χρήσιμο υλικό που αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τα Μαθηματικά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαδικτυακά σεμινάρια (Webinars) του 4ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας

Με στόχο την ενίσχυση των εκπαιδευτικών όλων των σχολικών βαθμίδων στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και επικοινωνίας, το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, υλοποίησε την περίοδο 1-8 Απριλίου 2020, σειρά επιμορφωτικών διαδικτυακών σεμιναρίων σύγχρονης επικοινωνίας (Webinars) με θέμα τη χρήση και αξιοποίηση της πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και επικοινωνίας Cisco Webex Meetings που υποστηρίζεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και των εφαρμογών ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης eclass και e-me του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. 

Τα διαδικτυακά σεμινάρια διεξήχθησαν μέσω ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, ενώ ταυτόχρονα μεταδόθηκαν και αποθηκεύτηκαν στο κανάλι YouTube του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

https://www.youtube.com/channel/UCcrZjjdakcFBCU7mWDmmGhA

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Με στόχο την διευκόλυνση των εκπαιδευτικών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση που προωθεί το ΥΠΑΙΘ για όσο τα σχολεία παραμένουν κλειστά, παρατίθενται μια σειρά από χρήσιμους συνδέσμους που αφορούν την Ασύγχρονη και Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Το μεγαλύτερο μέρος του Επιμορφωτικού Υλικού αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο «Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) και του Εκπαιδευτικού Λογισμικού GeoGebra στη Διδασκαλία των Μαθηματικών», το οποίο υλοποιήθηκε από το 4ο  Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κεντρικής Μακεδονίας με υπεύθυνο τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03-Μαθηματικών, Γεώργιο Καραβασίλη, από το Δεκέμβριο του 2019 έως το Μάρτιο του 2020.

Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως ΕκπαίδευσηΣύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Χρήσιμες Διευθύνσεις

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) και του Εκπαιδευτικού Λογισμικού GeoGebra στη Διδασκαλία των Μαθηματικών», υλοποιήθηκε από το 4ο  Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κεντρικής Μακεδονίας με υπεύθυνο τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03-Μαθηματικών, Γεώργιο Καραβασίλη, από το Δεκέμβριο του 2019 έως το Μάρτιο του 2020.

Δειγματικές Διδασκαλίες στα Μαθηματικά

(Friend, M. & Bursuck, W.D. (2011) Including Students with Special Needs: A Practical Guide for Classroom Teachers, 6th ed, Prentice Hall)

Με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την αναβάθμιση της διδασκαλίας των Μαθηματικών, το 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) ΠΕ03 διοργανώνουν σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών & Κιλκίςδειγματικές διδασκαλίες σύμφωνα με την Υ.Α. 158733/ΓΔ4 (ΦΕΚ 4299 Β’/27-09-2018), άρθρο 3, παράγραφος 3(ια). Καλούνται λοιπόν όσοι συνάδελφοι το επιθυμούν να οργανώσουν σε συνεργασία με τον ΣΕΕ ΠΕ03 μια δίωρη διδασκαλία «…αποφασίζοντας από κοινού για το περιεχόμενο του μαθήματος, τη μεθοδολογία, τα μέσα, τις στρατηγικές και την αποτίμηση της μαθησιακής διαδικασίας». Μετά το πέρας της διδασκαλίας θα ακολουθήσει συζήτηση και αναστοχασμός της προηγηθείσας διδακτικής παρέμβασης.

Στις διδασκαλίες είναι επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί το εργαστήριο πληροφορικής ή μια αίθουσα με υπολογιστές για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Επιπλέον, θα κληθούν και όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να τις παρακολουθήσουν, διατηρώντας βεβαίως τον αριθμό των παρακολουθούντων σε επίπεδα που δεν διαταράσσει την ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία. Στην επιλογή των διδασκαλιών θα ληφθεί υπόψη και η γεωγραφική τοποθεσία των σχολείων με στόχο να είναι ευκολότερη η πρόσβαση όλων των συναδέλφων και όχι μόνο αυτών που υπηρετούν στις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενοτήτων.

Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί το επιθυμούν να επικοινωνήσουν είτε τηλεφωνικά είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση gkaravasilis@sch.gr του ΣΕΕ για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την οργάνωση της διδασκαλίας.

Αρχείο: Πλήρες έγγραφο πρόσκλησης

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΛ)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑΛ)
Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου, Σχολικού Έτους 2019-2020

Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ)

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να βρείτε όλο το ενημερωτικό-επιμορφωτικό υλικό που αναπτύχθηκε στις συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 των ΓΕΛ της ΔΔΕ Σερρών και ΔΔΕ Κιλκίς, που πραγματοποιήθηκαν στις 6-9-2019 και 9-9-2019, αντίστοιχα:


Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ)

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να βρείτε το ενημερωτικό-επιμορφωτικό υλικό που αναπτύχθηκε στην συνάντηση των εκπαιδευτικών ΠΕ03 των ΕΠΑΛ των Σερρών (19-9-2019) με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03, του 4ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα: «Προγραμματισμός διδασκαλίας της διδακτέας ύλης των Μαθηματικών στα Επαγγελματικά Λύκεια & Επιμόρφωση στην Αξιοποίηση των Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων στην Εκπαιδευτική Πρακτική»στο 2ο ΕΠΑΛ Σερρών.

Το ενημερωτικό-επιμορφωτικό υλικό αφορά: