Έναρξη του Επιμορφωτικού Προγράμματος «Διδακτικά Εργαλεία στην Διά Ζώσης και Εξ Αποστάσεως Μαθηματική Εκπαίδευση»

Το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κεντρικής  Μακεδονίας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) ΠΕ03 στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς στην διά ζώσης και εξ αποστάσεως μαθηματική εκπαίδευση, θα υλοποιήσουν το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα «Διδακτικά Εργαλεία στην Διά Ζώσης και Εξ Αποστάσεως Μαθηματική Εκπαίδευση».

Η λίστα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών έχει αποσταλεί στους ίδιους και στις σχολικές τους μονάδες, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του 4ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας (αριθμ. πρωτ. 414/23-11-2020). Συμμετέχουν συνολικά πενήντα έξι (56) εκπαιδευτικοί, τους οποίους ευχαριστώ για τη διάθεσή τους, παρά τον φόρτο εργασίας, να συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν για το Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του επιμορφωτικού Προγράμματος.

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Διδακτικά Εργαλεία στην Διά Ζώσης και Εξ Αποστάσεως Μαθηματική Εκπαίδευση»

Το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κεντρικής  Μακεδονίας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) ΠΕ03 στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς στην διά ζώσης και εξ αποστάσεως μαθηματική εκπαίδευση, διοργανώνουν Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα «Διδακτικά Εργαλεία στην Διά Ζώσης και Εξ Αποστάσεως Μαθηματική Εκπαίδευση». Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 και στους εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων που διδάσκουν Μαθηματικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς.

Περισσότερα

Καθορισμός των “Γραπτώς Εξεταζομένων” μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών, κατά το Σχολικό Έτος 2020-2021

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 4786 και ημερομηνία δημοσίευσης 30 Οκτωβρίου 2020 (ΦΕΚ 4786/τ.Β ́/30-10-2020) της υπό στοιχεία Φ4/145532/ΓΔ4/26-10-2020 Απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα:
«Καθορισμός των “Γραπτώς Εξεταζομένων” μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)».
Με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, όπως προβλέπει το άρθρο 9 του ν.4692/2020 (Α ́ 111), καθορίζονται στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για το σχολικό έτος 2020-2021:

  • τα «Γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α ́ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και
  • η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος αξιολόγησης των ανωτέρω «Γραπτώς εξεταζόμενων» μαθημάτων κατά τις προαγωγικές εξετάσεις της Α ́ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

Λήψη αρχείου: Η απόφαση του ΥΠΑΙΘ με αριθμό πρωτοκόλλου Φ4/145532/ΓΔ4/26-10-2020 (ΦΕΚ 4786 Β ́/30-10-2020)

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης μαθημάτων Γυμνασίου Ε.Α.Ε. – Λυκείου Ε.Α.Ε. και Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με αριθμό πρωτοκόλλου 124633/Δ3/18-09-2020 και θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης μαθημάτων Γυμνασίου Ε.Α.Ε. – Λυκείου Ε.Α.Ε. και Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).» οι εγκύκλιοι:
Α) Με Αρ. Πρωτ. 123065/Δ2/17-09-2020 με θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021».

Γ) Με Αρ. Πρωτ. 123035/Δ2/17-09-2020 με θέμα «Διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας (Πιθανότητες-Στατιστική) της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-21»
Δ) Με Αρ. Πρωτ. 123000/Δ2/17-09-2020 με θέμα «Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Ομάδων Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό Έτος 2020-21».
Ε) Με Αρ. Πρωτ. 123140/Δ2/17-09-2020 με θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021».

αφορούν και

i) τα Γυμνάσια και τα Λύκεια Ε.ΑΕ.
ii) τα Γυμνάσια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).

Λήψη αρχείου: Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ με αριθμό πρωτοκόλλου 124633/Δ3/18-09-2020 και θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης μαθημάτων Γυμνασίου Ε.Α.Ε. – Λυκείου Ε.Α.Ε. και Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).»