Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικών Εξετάσεων και Πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024 στα ΕΠΑΛ & Διδακτέα – Εξεταστέα Ύλη όλων των Μαθημάτων Γενικής Παιδείας & Οικονομικών Μαθηματικών και Στατιστικής (Β΄ Λυκείου) στα ΕΠΑΛ

Ανακοινώθηκε η Διδακτέα-Εξεταστέα Ύλη για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, σχολικού έτους 2023-2024, καθώς και το Πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024.

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΥΠΑΙΘΑ διαβίβασε τις Οδηγίες και τη Διδακτέα Ύλη για τη διδασκαλία των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., για το σχολικό έτος 2023-2024.

Επίσης, ανακοινώθηκαν οι Οδηγίες και η Διδακτέα Ύλη για τη διδασκαλία του μαθήματος «Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Σχετικά αρχεία:

Λειτουργία και Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικών Μονάδων 2023-2024

Η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, αναγνωρίζοντας την ουσιαστική συμβολή των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου Διδασκόντων και του/της Διευθυντή/ντριας στην εκπαιδευτική διαδικασία και επιθυμώντας να συμβάλουν στην εύρυθμη και παιδαγωγικά αποτελεσματική λειτουργία των Σχολικών Μονάδων, έχουν εκπονήσει τα παρακάτω έγγραφα: