80ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ» και «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» σχολικού έτους 2019-2020

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο, το Υ.ΠΑΙ.Θ. εγκρίνει τον 80ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά, «Ο ΘΑΛΗΣ», που διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) το Σάββατο 09 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 9.00 π.μ.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους/στις μαθητές/τριες των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων της χώρας, καθώς και όλων των τάξεων των Λυκείων της χώρας, οι οποίοι και θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και την Παρασκευή 01 Νοεμβρίου 2019.

Οι μαθητές/τριες, που θα διακριθούν στον διαγωνισμό «Ο ΘΑΛΗΣ», θα κληθούν να συμμετάσχουν στον επόμενο διαγωνισμό «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», που θα διεξαχθεί στις 18 Ιανουαρίου 2020. Στη συνέχεια, οι διακριθέντες/θείσες στον «ΕΥΚΛΕΙΔΗ» θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» στις 22 Φεβρουαρίου 2020, προκειμένου να επιλεγεί μέσω του Προκριματικού Διαγωνισμού η Εθνική ομάδα που θα λάβει μέρος στην 37η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα (Ρουμανία, Μάιος 2020), στην 24η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων (Ιούνιος 2020) και στην 61η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα (Ρωσία, Ιούλιος 2020).

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών εθελοντική.

Λήψη αρχείου: Φ15/132562/Δ2/27-08-2019, ΠΜΔ “Ο ΘΑΛΗΣ” & “Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ”

Ωρολόγια Προγράμματα των Ημερήσιων & Εσπερινών ΓΕΛ 2019-2020

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθορίζεται με την Υπουργική Απόφαση 139454/Δ2/24-8-2019 (ΦΕΚ 3807 Β, 4-9-2018) για τις τάξεις Α και Β Ημερησίων ΓΕΛ και τις Υπουργικές Αποφάσεις 77568/Δ2/16-5-2019 & 77577/Δ2/16-5-2019 (ΦΕΚ 1790 Β, 21-5-2019) για τη Γ τάξη των Ημερησίων ΓΕΛ & για όλες τις τάξεις του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, αντίστοιχα.

Λήψη αρχείου: Υπουργική Απόφαση 139454/Δ2/24-8-2019 (ΦΕΚ 3807 Β, 4-9-2018, μόνο οι 4 πρώτες σελίδες)

Λήψη αρχείου: Υπουργικές Αποφάσεις 77568/Δ2/16-5-2019 & 77577/Δ2/16-5-2019 (ΦΕΚ 1790 Β, 21-5-2019)

Χαρακτηρισμός των διδασκομένων μαθημάτων (σε ομάδες), κλάδοι μαθημάτων και τρόπος εξέτασης των μαθημάτων στα Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ

Υπουργική Απόφαση 107268/Δ2/3-7-2019 (ΦΕΚ 2881 Β, 5-7-2019) η οποία αποτελεί τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης 71388/Δ2/08-05-2019 (ΦΕΚ 1674 Β, 14-5-2019). Με την πρώτη ΥΑ αντικαθιστούνται τα άρθρα 1, 2 και 5, της δεύτερης ΥΑ τα οποία αφορούν τον χαρακτηρισμό των διδασκομένων μαθημάτων (σε ομάδες), τους κλάδους των μαθημάτων και τέλος τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων στα Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ.

Στο πρώτο από τα παρακάτω αρχεία είναι σημειωμένα τα τμήματα που αναφέρονται στα Μαθηματικά.

Λήψη αρχείου: Υπουργική Απόφαση 107268/Δ2/3-7-2019 (ΦΕΚ 2881 Β, 5-7-2019)

Λήψη αρχείου: Υπουργική Απόφαση 71388/Δ2/08-05-2019 (ΦΕΚ 1674 Β, 14-5-2019)

Εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 στη Γ΄ τάξη Ημερησίου ΓΕΛ & Γ΄ και Δ΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Λήψη αρχείου: ΦΕΚ 2875, 5-7-2019