Γραφήματα Στατιστικής για την εξέλιξη του κορονοϊού, με τη βοήθεια της γλώσσας στατιστικού προγραμματισμού R

Πέρα από το γνωστό site του Johns Hopkins University (JHU), για την εξέλιξη του κορονοϊού στον πλανήτη

ορισμένα πολύ καλά γραφήματα Στατιστικής για την εξέλιξη του κορονοϊού, με τη βοήθεια της γλώσσας στατιστικού προγραμματισμού R, είναι τα εξής:

  • Χρονολογική εξέλιξη της νόσου σε όλο τον κόσμο:

https://chschoenenberger.shinyapps.io/covid19_dashboard/

  • Προσομοίωση της καμπύλης των ασθενών με βάση την κοινωνική αποστασιοποίηση:

https://tinu.shinyapps.io/Flatten_the_Curve/

  • Πενθήμερη πρόβλεψη των νοσούντων, ανά χώρα:

http://modestya.securized.net/covid19prediction/

Σχολιάστε