Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών του Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕΛ, σχολικού έτους 2022-2023