Τηλεδιάσκεψη συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 των ΕΠΑΛ των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς

Το 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03 διοργάνωσαν τηλεδιάσκεψη συνεργασίας, με θέμα: «Προγραμματισμός διδασκαλίας των Μαθηματικών σε όλες τις τάξεις του ΕΠΑΛ», για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 και άλλων κλάδων που διδάσκουν Μαθηματικά στα ΕΠΑΛ (Ημερήσια και Εσπερινό) των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς, την Πέμπτη 01-10-2020.

Τα θέματα της τηλεδιάσκεψης αφορούσαν τα εξής:

  • Εκπαιδευτική ενημέρωση
  • Προγραμματισμός διδασκαλίας της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών (Άλγεβρα) της Γ’ τάξης
  • Προγραμματισμός διδασκαλίας των μαθηματικών όλων των τάξεων, λαμβάνοντας υπόψη την διδακτέα ύλη η οποία δεν ολοκληρώθηκε το προηγούμενο σχολικό έτος 2019-2020
  • Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Τα αποτελέσματα της παραπάνω τηλεδιάσκεψης συνεργασίας ανακοινώθηκαν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε όλους τους εκπαιδευτικούς και περιέχονται στα παρακάτω αρχεία: