81ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ» Σχολικού Έτους 2020-2021

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ για τον Μαθητικό Διαγωνισμό Μαθηματικών «Ο Θαλής». Το ΥΠΑΙΘ εγκρίνει τον 81ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά, «Ο ΘΑΛΗΣ», που διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους/στις μαθητές/τριες των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων της χώρας, καθώς και όλων των τάξεων των Λυκείων της χώρας, οι οποίοι και θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020.

Ειδικά για τη φετινή σχολική χρονιά λόγω της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης, ο 81ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Μαθηματικά «Ο Θαλής» μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του σχολικού ωραρίου για τους ενδιαφερόμενους μαθητές, που θα δηλώσουν συμμετοχή, με την ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και ενός Μαθηματικού.

Οι απαντήσεις των μαθητών/τριών από κάθε σχολική μονάδα-εξεταστικό κέντρο θα πρέπει να αποσταλούν στην Επιτροπή Διαγωνισμών της Ε.Μ.Ε. στην Αθήνα ή στα κατά τόπους Παραρτήματά της (όπου αυτά υπάρχουν) για βαθμολόγηση. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα αποσταλούν στις τοπικές Νομαρχιακές Επιτροπές για βράβευση των μαθητών/τριών που θα διακριθούν.

Σημαντικές πληροφορίες για τις ώρες διεξαγωγής της εξέτασης,  τον τρόπο εγγραφής των μαθητών και τον τρόπο αποστολής των γραπτών μπορείτε να βρείτε στις ανακοινώσεις της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και του αντίστοιχου Παραρτήματος στις Σέρρες.

Λήψη αρχείου: Το με αριθμό πρωτοκόλλου Φ15/142436/Δ2/19-10-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, με θέμα «81ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ» – α ́ φάση και «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» – β ́ φάση – σχ. έτος 2020-2021»