Ευχαριστήρια επιστολή στους συντελεστές υλοποίησης του Ψηφιακού Αποθετηρίου Μαθηματικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με στόχο τη συγκέντρωση και αξιοποίηση διδακτικού υλικού για τα Μαθηματικά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει δημιουργηθεί για το Γυμνάσιο, το ΓΕΛ & το ΕΠΑΛ, Ψηφιακό Αποθετήριο μέσω της υπηρεσίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη).

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στις ομάδες εργασίας είναι:

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Σχολείο 2018-2019 ΔΔΕ
Αλεξανδρίδου Άννα ΠΕ03 Εσπερινό Γυμνάσιο Κιλκίς Κιλκίς
Αρβανιτίδης Συμεών ΠΕ03 Γυμνάσιο Κοίμησης Σερρών
Βίτσιου Μαρία ΠΕ03 ΓΕΛ Νέας Ζίχνης Σερρών
Γλατσάκη Κρίστα ΠΕ03 Γυμνάσιο Σκουτάρεως Σερρών
Διαμαντίδου Σοφία ΠΕ03 1ο ΓΕΛ Κιλκίς Κιλκίς
Καζάκης Χρήστος ΠΕ03 ΓΕΛ Σιδηροκάστρου Σερρών
Λαμπρόπουλος Βασίλης ΠΕ03 ΕΠΑΛ Ροδόπολης Σερρών
Μαδεμτζόγλου Ιωάννης ΠΕ03 1ο Γυμνάσιο Σερρών Σερρών
Μαυροφρύδης Βασίλης ΠΕ03 ΓΕΛ Σιδηροκάστρου Σερρών
Σαββατιανού Μαρία ΠΕ03 & ΠΕ86 Γυμνάσιο Σκουτάρεως Σερρών

Θέλω λοιπόν να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους παραπάνω συναδέλφους για τον ζήλο και την εθελοντική προσφορά τους και ευελπιστώ ότι το υλικό που αναρτήθηκε θα βοηθήσει όλους τους συναδέλφους που διδάσκουν Μαθηματικά. Επιπλέον ευχαριστώ και τους συναδέλφους που έστειλαν πρωτογενές εκπαιδευτικό υλικό, μέρος το οποίου είναι προς επεξεργασία για μελλοντική ανάρτηση.

Λήψη αρχείου: Πλήρες έγγραφο