Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020

Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με αριθμό πρωτοκόλλου 144039/Δ2/17-09-2019 περιλαμβάνει τις οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019 – 2020. Επισημαίνω τα παρακάτω σημεία:

  • στη σελίδα 5 (Α΄τάξη), αναφέρεται ότι: “Κρίνεται σκόπιμο πριν την διδασκαλία των §1.4 και §1.5 να διατεθούν 3 ώρες για την διδασκαλία των παραγράφων 1.1 και 1.2, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της μετάβασης των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.” Κατόπιν, ακολουθούν προτεινόμενες δραστηριότητες.
  • στη σελίδα 9 (Α΄τάξη) αναφέρεται ότι “Για διδακτικούς λόγους, οι οποίοι μεταξύ άλλων θα εξασφαλίσουν και οικονομία χρόνου, προτείνεται το 5ο Κεφάλαιο να διδαχθεί αμέσως μετά το 3ο…” στο Α΄μέρος της διδακτέας ύλης.
  • στη σελίδα 55 διατυπώνεται μια άποψη που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική για όλες τις τάξεις και καλό είναι να την έχουμε υπόψη: “Η άρση των δυσκολιών των μαθητών είναι μια αργή και δύσκολη διαδικασία. Μπορεί να προκληθεί μέσα από την ενεργητική συμμετοχή τους σε ένα κατάλληλο διδακτικό περιβάλλον, το οποίο θα τους οδηγεί στις απαραίτητες γνωστικές συγκρούσεις και όχι μόνον μέσα από την παράθεση της ορθής άποψης – γνώσης”.

Λήψη αρχείου: Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με αριθμό πρωτοκόλλου 144039/Δ2/17-09-2019

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2019 – 2020

Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με αριθμό πρωτοκόλλου 143389/Δ2/16-09-2019 περιλαμβάνει τις οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020. Επισημαίνω τα παρακάτω σημεία:

  • στη σελίδα 34 (Άλγεβρα Β’ ΓΕΛ), εισάγεται η διδασκαλία της Στατιστικής από το “Φάκελο Μαθητή/Μαθήτριας Στατιστική” που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ, ΝΕΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιπλέον, στην ίδια ιστοσελίδα, δημοσιεύθηκαν οι λύσεις των ασκήσεων του νέου Φακέλου Μαθητή/Μαθήτριας Στατιστική και το κείμενο με τον τίτλο “Παροράματα Μαθηματικών” που αναφέρεται σε μια διόρθωση για το θηκόγραμμα. Υπενθυμίζω ότι με το τελευταίο θέμα ασχοληθήκαμε στην ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ03 των ΓΕΛ στις 6-9-2019 (Σέρρες) και 9-9-2019 (Κιλκίς) και αναρτήθηκε συναφές διδακτικό υλικό (αρχείο GeoGebra, βίντεο για τη δημιουργία γραφημάτων με το συγκεκριμένο παράδειγμα της σελίδας 28).
  • στη σελίδα 35 (Άλγεβρα Β΄ΓΕΛ), αναφέρεται το εξής: “Πριν την έναρξη της διδασκαλίας της ύλης της Β Τάξης ΓΕΛ , προτείνεται να διατεθούν έως 5 διδακτικές ώρες για επανάληψη – ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης της Α΄ Λυκείου από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α΄ Γενικού Λυκείου»”.
  • στη σελίδα 52 (Γεωμετρία Β’ ΓΕΛ), αναφέρεται ότι στην διδακτέα ύλη της Γεωμετρία Β’ ΓΕΛ συμπεριλαμβάνεται το 12ο κεφάλαιο “Ευθείες και επίπεδα στο χώρο”. Επισημαίνω στους συναδέλφους την σπουδαιότητα του κεφαλαίου αυτού διότι ασχολείται με τις τρισδιάστατες αναπαραστάσεις του χώρου και προτείνω την βέλτιστη αξιοποίησή του στη διδασκαλία.

Λήψη αρχείων: