Παροράματα στα Μαθηματικά της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου

Στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), δημοσιεύθηκε ένα αρχείο με τίτλο «Παροράματα στα Μαθηματικά της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου» που αναφέρεται στο ορισμένο ολοκλήρωμα. Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα εξής:

Στο βιβλίο των μαθηματικών προσανατολισμού της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, στην υποπαράγραφο «Η έννοια του ορισμένου ολοκληρώματος» της παραγράφου 3.4, να διορθωθεί η ισότητα του πρώτου πλαισίου ως εξής:

    \[ \int_{\alpha}^{\beta}} f(x) dx = \lim_{\nu \rightarrow \infty} \Bigg( \sum_{k=1}^{\nu} f(\xi_k) \Delta x \Bigg) \]

Δηλαδή, τα όρια ολοκλήρωσης είναι αντεστραμμένα στη σωστή σχέση που φαίνεται παραπάνω, σε αντίθεση με τη σχέση του σχολικού βιβλίου.

Λήψη αρχείων: Το με αριθμ. πρωτ. 147042/Δ2/23-09-2019 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ  και το συνημμένο Παράρτημα που αφορά τα παροράματα στα Μαθηματικά