Ωρολόγιο πρόγραμμα, Διδακτέα ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας στα Ημερήσια & Εσπερινά ΕΠΑΛ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (4ετούς) Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2019-2020

Λήψη αρχείου: 2019-08-30, Φ3/134083/Δ4 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Ενημερωτική-Επιμορφωτική Συνάντηση ΠΕ03 των ΓΕΛ Κιλκίς

Το 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03 διοργανώνουν, την ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση, με θέμα: «Προγραμματισμός διδασκαλίας της εξεταστέας ύλης της Γ΄ τάξης και Επιμόρφωση στη Στατιστική της Β΄ τάξης του Λυκείου», για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 των ΓΕΛ (Ημερήσια και Εσπερινό) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κιλκίς, την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 έως και 13:00, στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς.

Τα θέματα της συνάντησης αφορούν τα εξής:

  • Προγραμματισμός διδασκαλίας της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Προσανατολισμού της Γ’ τάξης με βάση τα νέα ωρολόγια προγράμματα
  • Ενημέρωση για το νέο κεφάλαιο της Στατιστικής στην διδακτέα ύλη της Β΄ τάξης
  • Επιμόρφωση σχετικά με τη δημιουργία γραφημάτων με το λογισμικό GeoGebra και κυρίως θηκογραμμάτων (boxplots), τα οποία εισάγονται για πρώτη φορά στη διδακτέα ύλη.

Λήψη αρχείου: Πρόσκληση