Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών της Γ΄ τάξης Ημερησίου ΓΕΛ και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2019-2020

Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020.

Θα πρέπει να διαβαστούν και να ληφθούν υπόψη στον προγραμματισμό της διδασκαλίας, εκτός από τις οδηγίες ανά παράγραφο, οι γενικές παρατηρήσεις των σελίδων 1-2, για τις οποίες έχω να κάνω τις εξής επισημάνσεις επί συγκεκριμένων σημείων του κειμένου: 

  • το απόσπασμα “την σύνδεση της ανάλυσης με εφαρμογές και προβλήματα που σχετίζονται με την πραγματικότητα” μπορεί να συσχετιστεί με την παρουσίαση του κ . Στράντζαλου, Σύμβουλου Β’ Μαθηματικών του ΙΕΠ, στις 4/7/2019 με θέμα τα προβλήματα και την μοντελοποίηση στα Μαθηματικά της Γ Λυκείου.
  • “Για την εμπλοκή των μαθητών/τριών σε διαδικασίες μαθηματικής μοντελοποίησης κρίνεται σκόπιμη καταρχάς η αξιοποίηση προβλημάτων από το υπάρχον διδακτικό υλικό (διδακτικό βιβλίο, υλικό και βιβλία αναρτημένα στο http://ebooks.edu.gr).” Στη διεύθυνση των ψηφιακών βιβλίων για τη Γ’ ΓΕΛ δεν υπάρχει το Διαδραστικό βιβλίο μαθητή, όπως συμβαίνει με σχεδόν όλες τις υπόλοιπες τάξεις, όμως αν ακολουθήσουμε το σύνδεσμο “ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ” έχουμε πρόσβαση σε εφαρμογές λογισμικού, όπως το Geogebra, που είναι κατάλληλο για τη Γ’ Λυκείου.
  • ο πίνακας στο τέλος της σελίδας 2, παρουσιάζει τον προτεινόμενο ελάχιστο αριθμό ωρών διδασκαλίας ανά παράγραφο του σχολικού βιβλίου.

Λήψη αρχείου: έγγραφο 143431/Δ2/16-09-2019 του ΥΠΑΙΘ