3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο από την ΕΛΣΤΑΤ 2019-2020

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με αριθμό πρωτοκόλλου Φ15/151419/Δ2/30-09-2019, εγκρίνεται ο 3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που προκηρύσσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή  (ΕΛΣΤΑΤ) στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στην Ελλάδα».

Σκοπός του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική είναι να κινήσει το ενδιαφέρον και την
περιέργεια των μαθητών/τριών για τη στατιστική επιστήμη, τον τρόπο παραγωγής και τη χρήση των
επίσημων στατιστικών στην καθημερινότητά τους, αλλά και να αναδείξει την αξία των επίσημων
στατιστικών και σε άλλους τομείς, όπως στην οικονομία και τη χάραξη πολιτικής. Παράλληλα, οι
εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν νέες μεθόδους και εργαλεία για τη διδασκαλία της
στατιστικής επιστήμης.

Λήψη αρχείου: Το με αριθμ πρωτ Φ15/151419/Δ2/30-09-2019 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Σχολιάστε